Even đua top Open
29/10


* EVENT ĐUA TOP OPEN :
☑ ĐUA TOP CHUYỂN SINH ĐẾN 9h NGÀY 8/11 CHỐT TOP CHUYỂN SINH.
- TOP 1 : 1.500.000 KNB + PÉT TƯ CHẤT 129K VIP
- TOP 2 : 1.000.000 KNB + PÉT TƯ CHẤT 115K VIP
- TOP 3 : 700.000 KNB + PÉT TƯ CHẤT 100K VIP
- TOP 4 : 500.000 KNB + PÉT TƯ CHẤT 83K VIP
- TOP 5 ĐẾN 10 : 500.000 KNBTin tức khác

Even đua top Open 29/10
TL Chuyển Vận ( chuyển sinh ) - Open 19H30 TỐI Thứ 7 ngày 29/10 - Game ổn định - phù hợp với mọi lứa tuổi - Săn đồ DMP free .! 29/10